TriCareEyeCream-me.jpg
TriCareEyeCream-me.jpg

Va­li­koi­mas­ta löy­ty­vät mm. so­ke­roin­nit, gee­li­lak­kauk­set, Yumi Las­hes & Brows, kas­vo- sekä jal­ka­hoi­dot.

 Ter­ve­tu­loa ren­tou­tu­maan ja ot­ta­maan het­ki omaa ai­kaa rau­hal­li­seen hoi­to­laan. 

Jos net­tia­jan­va­rauk­sen kaut­ta ei löy­dy so­pi­vaa ai­kaa, soi­ta tai ole vies­til­lä yh­tey­des­sä (044 9802228), niin so­vi­taan mui­ta mah­dol­li­sia ai­ko­ja. 

(Hoi­to­jen ai­ka­na pu­he­li­meen ei vas­tata, jo­ten vies­til­lä ta­voit­taa par­hai­ten.) 


Avoin­na so­pi­muk­sen mu­kaan TI-LA.


HUOM! Ko­ro­na ai­ka­na on tär­ke­ää, että jo­kai­nen asia­kas saa käyt­tää va­raa­man­sa ajan rau­has­sa il­man, että hoi­to­las­sa on useam­paa hen­ki­löä sa­maan ai­kaan. Py­rit­hän saa­pu­maan ajal­le­si siis täs­mäl­li­ses­ti, kii­tos.Lah­ja­kor­tit hel­pos­ti myös ne­tis­tä. ⬇

Hin­nas­to

Hin­nat si­säl­tä­vät alv 24%.

Kas­vo­hoi­dot
Jal­ka­hoi­dot
So­ke­roin­nit
Hem­mot­te­lu­hoi­dot
Rip­set/kul­mat
Kyn­net/kä­det

Pal­ve­lut

Kas­vo­hoi­dot
Jal­ka­hoi­dot
So­ke­roin­nit
Hem­mot­te­lu­hoi­dot
Rip­set/ kul­mat
Kyn­net/kä­det
kuva%20nettisivuille-me.jpg

Disa

 SKY-kos­me­to­lo­gi ja Jal­ko­jen­hoi­don AT 

unsplash--6NX-IhirFA-me

Au­kio­loa­jat

 

Hoi­to­la on avoin­na ti-la so­pi­muk­sen mu­kaan.

Ter­ve­tu­loa!

Yh­teys­tie­dot

 Vuo­rek­sen puis­to­ka­tu 98, 33870 Tam­pe­re

(K-Mar­ket­tia vas­ta­pää­tä) 

 044 9802228

disa@hoi­to­lakd.fi 


Ajan­va­raus ⬇

 https://slot­ti.fi/boo­king/kau­neus­hoi­to­lakd/Vuo­rek­sen puis­to­ka­tu 98, 33870 Tam­pe­re

0449802228  

disa@hoi­to­lakd.fi

Tie­to­suo­ja- ja re­kis­te­ri­se­los­te  

©  2017-19. Kau­neus­hoi­to­la KD. All Rights Re­ser­ved.