TIETOSUOJASELOSTE 

Kauneushoitola KD


Tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. 


Rekisterinpitäjä
Kauneushoitola KD (2869911-6)
osoite: Vuoreksen puistokatu 98
kotipaikka: 33870 Tampere 
puhelin: 044 9802228
sähköposti: disa@hoitolakd.fi


Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö 
osoite: Vuoreksen puistokatu 98
kotipaikka: 33870 Tampere
puhelin: 044 9802228
sähköposti: disa@hoitolakd.fi


Henkilörekisterin nimi 
Kauneushoitola KD:n asiakasrekisteri.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Asiakasrekisteriin kerätään Kauneushoitola KD:n asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin.

Kauneushoitola KD käyttää MailChimp sähköpostiohjelmaa.


Rekisteröitävät tiedot 
Henkilörekisteriin merkitään/ tallennetaan seuraavat tiedot: 
• henkilön nimi
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite
• tilattu palvelu
• laskutustiedot


Säännönmukaiset tietolähteet 
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.: 
- Asiakkaalta itseltään palvelun varaamisen yhteydessä net­tia­jan­va­rauk­sel­la, kasvotusten, sähköpostitse tai puhelimitse varatessa.

Edellä mainitun lisäksi asiakkaasta voidaan tallettaa palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle soveltuvat palvelut ja tuotteet sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot.


Henkilötietojen luovuttaminen 
Kauneushoitola KD pyrkii käsittelemään henkilötietoja EU:n/ETA:n sisällä ja tekemään yhteistyötä sellaisten kumppanien ja toimittajien kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja EU:n/ETA:n sisällä.

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asi­aan­kuu­lu­mat­to­mil­la tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.


Rekisterin suojaus 
A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto 
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Kauneushoitola KD:n toimitiloissa lukitussa tilassa.

B) Sähköisesti tallennetut tiedot 
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Kauneushoitola KD:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. 
asiakastietoja sisältävän järjestelmän suojaaminen käyttäjätunnuksella, salasanalla ja palomuurilla. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsee käsiksi vain rekisterin pitäjä (yhteyshenkilö).


Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön kirjallisesti. Yhteystiedot näkyvät yllä. 
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön kirjallisesti.


Muut rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle. 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Vuoreksen puistokatu 98, 33870 Tampere

0449802228  

disa@hoitolakd.fi

Tietosuoja- ja rekisteriseloste  

©  2017-19. Kauneushoitola KD. All Rights Reserved.